Sergi / Exhibition

“Konstantinopolis’in surları” Çizim | Fotoğraf

Drawing | Photographing “the walls of Constantinople”

5 Nisan – 30 Haziran 2024

Sen Piyer Kilisesi’nde

Her hafta cuma-cumartesi günleri 14:30-17:30 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

“Konstantinopolis’in surları”
Çizim | Fotoğraf

Küratörlüğünü Silvia Pedone ve Domenico Ventura’nın üstlendiği sergi, küratörlerin Konstantinopolis/İstanbul surları üzerine onlarca yıldır yürüttükleri çalışmalara, kavramsal ve metodolojik, tarihsel ve güncel ikili bir yaklaşımla odaklanıyor: bir yanda heybetli surların imgesi ve ikonografisi, diğer yanda ise “hafıza” ya da “kalıntılar” dediğimiz şeyin modern algısı.

Özel rezervasyon için lütfen e-posta gönderin (info@senpiyer.org)

From 5 April to 30 June 2024 in the Church of Sen Piyer
Can be visited every week on Fridays and Saturdays between 2.30pm and 5.30pm.

“The walls of Constantinople”
Drawing | Photographing

The exhibition, curated by Silvia Pedone and Domenico Ventura, focuses on the curators’ decades of work on the walls of Constantinople/Istanbul, through a dual conceptual and methodological, historical and contemporary approach: on the one hand, the image and iconography of the imposing city walls – on the other hand, the modern perception of what we call “memory” or “ruins”.

For private bookings please email (info@senpiyer.org)